Dane spółki:

Górski Energia Sp. z o.o. SKA

ul. Kilińskiego 9A,
81-452 Gdańsk

KRS: 0000431700, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 583315443

REGON: 221734403

Wysokość kapitału zakładowego i opłaconego: 50.000,00 PLN

www.gorskienergia.eu